Javascript原生如何实现一个new

实现方法

function _new(fn, ...arg) {
  const obj = Object.create(fn.prototype);
  const ret = fn.apply(obj, arg);
  return ret instanceof Object ? ret : obj;
}

关于为什么最后要判断 return ret instanceof Object ? ret : obj

instanceof Object 来判断是否是对象,包含Array,Object,Function、RegExp、Date

构造函数是可以自己指定返回一个对象的

例如下面代码:

function _new(fn, ...arg) {
  const obj = Object.create(fn.prototype);
  const ret = fn.apply(obj, arg);
  //return ret instanceof Object ? ret : obj;
  return obj;
 }

 function A(d) {
  this.d = d;
  return {
   a: 6
  };
 }
 console.log(new A(123)); //{a: 6}
 console.log(_new(A, 123)); //A {d: 123}

原创文章,作者:犀牛前端部落,如若转载,请注明出处:https://www.pipipi.net/2756.html

发表评论

登录后才能评论