javascript无限级求和代码实例

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节分享一段代码实例,它实现了函数无限级求和的功能。

所谓的无限极求和就是如下形式:

add(1)(2)()
add(1)(2)(3)()
add(1)(2)(3)(4)()

下面就分享一段代码实例,它实现了上面形式的功能。

代码如下:

var add = function (n) {
 var sum = 0;
 var plus = function (n) {
  if (n) {
   sum += n;
   return plus;
  }
  return sum;
 };
 return plus(n);
};
console.log(add(1)(2)());
console.log(add(1)(2)(3)());
console.log(add(1)(2)(3)(4)());

上面的代码实现了我们的要求,代码非常的简单,这里就不多介绍了。

一线大厂高级前端编写,前端初中阶面试题,帮助初学者应聘,需要联系微信:javadudu

回复

我来回复
 • 暂无回复内容