JavaScript求数组数字的平均值

快乐打工仔 分类:实例代码

本章节分享一段代码实例,它实现了求数组平均值效果。

var arr = [1,1,3,5,5];
var total = 0;
for(var index = 0;index < arr.length;index++)
  total += arr[index];
var mean = total/arr.length;
console.log(mean);
一线大厂高级前端编写,前端初中阶面试题,帮助初学者应聘,需要联系微信:javadudu

回复

我来回复
  • 暂无回复内容